Torun

Seniorzy do rady

Jak zaktywizować osoby starsze, jakie problemy mają seniorzy i jak można je rozwiązać – w Toruniu powstanie Rada Seniorów. Miasto natomiast będzie mogło korzystać z ich wiedzy i doświadczenia. Powołanie Rady Seniorów jest jednym z elementów finalizujących starania o utworzenie w Toruniu ciała, którego głównym zadaniem będzie podejmowanie działań mających na celu integrację toruńskiego środowiska […]