stop-1131142_1280

„Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” – inauguracja projektu

– To ważny dla Ministerstwa Sprawiedliwości projekt. Daje on bowiem możliwość wzmocnienia pozycji osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz podniesienia kwalifikacji osób pracujących z tymi pokrzywdzonymi. Ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, stanowi od lat jeden z priorytetów kierownictwa resortu – powiedział dzisiaj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Wojciech Węgrzyn […]