yoga-1434787_1920

Rządowy pakiet działań na rzecz aktywności seniorów

Aktywne starzenie się w zdrowiu, prowadzenie samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet z uwzględnieniem pewnych ograniczeń funkcjonalnych, aktywność zawodowa, edukacja, zaangażowanie obywatelskie, uczestnictwo w kulturze – to jedne z najważniejszych kierunków działań państwa na najbliższe lata wobec osób w tzw. srebrnym wieku. Rada Ministrów przyjęła pakiet działań określających państwową politykę senioralną: Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej […]