Nowe zabezpieczenia dowodów osobistych

Na początku listopada 2013 r. rozpocznie się wydawanie zmodyfikowanych dowodów osobistych. Zmienione zostaną niektóre elementy zabezpieczające dokument przed fałszerstwem. Zmiany mają na celu podniesienie bezpieczeństwa i walorów użytkowych dokumentu. Wprowadzenie zmodyfikowanych dowodów osobistych nie wiąże się z koniecznością wymiany obecnie używanych przez obywateli dokumentów. Modyfikacje nie zmieniają także ogólnego wyglądu dowodów.

Zmiany, jakie wprowadzono w dowodach:

  • Wprowadzono wypukłe tłoczenia na powierzchni dokumentu.
  • Data urodzenia i nazwisko posiadacza są wyczuwalne dotykiem.
  • Zmodyfikowano znak identyfikacyjny dokumentu w postaci napisu DO wykonanego alfabetem Braille’a, poprawiając jego czytelność.
  • Zmodyfikowano znak holograficzny zachowując jego główne elementy graficzne.
  • Na rewersie karty w jej dolnej części wprowadzono nanoszone w trakcie produkcji blankietu zabezpieczenie w postaci przezroczystych oznaczeń. Element jest wyczuwalny dotykiem i widoczny w świetle ukośnym.

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *