Podsumowanie IX Forum Rynku Zdrowia

Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia, polityka lekowa, aspekty prawne i finansowe dot. aparatury i wyposażenia w podmiotach leczniczych, wyzwania i możliwości polskiej kardiologii.

To wybrane z zagadnień, o których dyskutowali uczestnicy IX Forum Rynku Zdrowia. W zorganizowanej przez Grupę PTWP, wydawcę m.in. miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia, konferencji wzięło udział ponad tysiąc osób.

Na IX Forum Rynku Zdrowia, podczas sesji o kryteriach oceny ofert jako warunku i narzędziu konkurowania jakością świadczeń, Agnieszka Pachciarz, prezes NFZ, zapowiedziała, że polski system ochrony zdrowia czeka jakościowa rewolucja.

– Kryteria jakościowe wprowadzimy do zarządzeń niezwłocznie, projekt ukaże się jesienią tego roku – stwierdziła Agnieszka Pachciarz i zaznaczyła, że są to jeszcze wstępne propozycje, które należy dalej analizować i w następnych latach wdrażać. – Będziemy brać pod uwagę dane, które posiadamy jako płatnik – dodała. – Niektóre kryteria są znane, zostaną one jednak zmodyfikowane.

Chodzi o certyfikaty ISO i system akredytacji przyznawanych przez Centrum Monitorowania Jakością. Akredytacja będzie miała dwukrotnie wyższą punktację niż ISO, ponieważ akredytacja adresowana jest stricte do podmiotów medycznych. – Dodajmy, że obecnie 136 podmiotów medycznych posiada akredytację CMJ – dodała Agnieszka Pachciarz.

Omawiając z kolei znaczenia certyfikatów ISO w punktacji ofert, prezes NFZ stwierdziła, że będzie brany pod uwagę nie tylko system zarządzania jakością 9001, który uzyska nieco wyższą punktację niż pozostałe, ale także inne certyfikaty. – Dodatkowa punktacja będzie za wyniki standardów akredytacyjnych w dziale zakażenia szpitalne – powiedziała prezes NFZ.

Marcin Pakulski, zastępca prezesa NFZ ds. medycznych, podkreślił natomiast: – To, co chcemy zaprezentować, odciśnie się na systemie ochrony zdrowia w Polsce, w pozytywnym aspekcie. Wyjaśnił, że jakość stanie się dla pacjentów wyróżnikiem placówki, przy czym chodzi o to, żeby jakość była utożsamiana z bezpieczeństwem pacjentów.

– Dotychczas obowiązywał krytykowany dość powszechnie system preferujący niską cenę świadczenia, w związku z czym lepsi świadczeniodawcy, ci którzy mieli wyższe koszty leczenia, byli niedoceniani. Teraz będą oni dowartościowani dzięki punktacji za kryterium jakości – mówił Marcin Pakulski. – System jakości będzie działał na rzecz bezpieczeństwa pacjentów i minimalizował zakażenia wewnątrzszpitalne – podkreślił.

Na IX Forum Rynku Zdrowia, w debacie poświęconej kardiologii, zabrał głos m.in. Zbigniew Kalarus, kierownik Katedry Kardiologii Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Centrum Chorób Serca: – W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce liczba zabiegów przywracających właściwy rytm serca – m.in. ablacji i wszczepiania kardiowerterów-defibrylatorów – wzrosła trzykrotnie. Problemem jednak pozostaje dostęp do opieki po interwencji kardiologicznej.

Zbigniew Kalarus zwracał uwagę, że wzrost liczby pacjentów kardiologicznych z implantowanymi urządzeniami pociąga za sobą problem zapewnienia im dalszej wysokospecjalistycznej opieki. – Trzeba pamiętać, że leczenie tych pacjentów nie kończy się w chwili wszczepieniu urządzenia. W dalszym czasie wymagają oni opieki w poradniach specjalistycznych, najlepiej by ta odbywała się w tych samych ośrodkach, w których wykonano zabieg. Wszczepione urządzenia muszą być systematycznie kontrolowane. Nierzadko bowiem trzeba je wymieniać, np. wskutek wyczerpania baterii, czy wystąpienia powikłań – wyjaśniał.

Specjalista zwracał uwagę, że obecnie jedyną z nielicznych technik, które dają realne szanse na całkowite wyleczenie jest ablacja. – To dziedzina bardzo ważna, a w Polsce ten kierunek rozwija się bardzo wolno – mówił na IX Forum Rynku Zdrowia.

Jak podkreślał, nakłady poniesione na ablacje zwracają się w ciągu dwóch lat. – Dlatego tak ważne jest propagowanie tej metody. Dziś jednak mamy taką sytuację, że pacjent w kolejce na takie świadczenie czeka niekiedy dwa lata. Po takim czasie zaś zastosowanie ablacji traci sens – zaznaczał profesor.

Tematem omawianym w drugim dniu IX Forum Rynku Zdrowia, podczas sesji poświęconej zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia, były z kolei problemy płatnika z wyceną procedur.

Wiesława Kłos, zastępca prezesa NFZ ds. finansowych przypomniała, że wycena procedur jest istotna zarówno dla płatnika, jak i dla świadczeniodawcy. – Problem w tym, że płatnik nie dysponuje żadnymi narzędziami pozyskiwania niezbędnych danych, gdyż sprawozdawczość u nas kuleje. W efekcie mamy kłopot z przyjęciem właściwej metody wyceny procedur – mówiła.

– W każdym szpitalu sposób leczenia jest różny, mamy także zróżnicowanie organizacyjne, dlatego nie sposób podejść do wyceny bazując na rzeczywistych kosztach. W rezultacie zdecydowaliśmy się na metodę podwójnej rekomendacji – dodała Wiesława Kłos. – Początkowo próbowaliśmy współpracować z konsultantami krajowymi, ale ta droga nie okazała się trafiona. Następnie wyłoniliśmy szpitale i konkretne procedury, a nasi pracownicy zaczęli zapoznawać się z dokumentacją medyczną w lecznicach. Gdy okazało się, że ma się ona nijak do rozliczeń z NFZ, także i ten kierunek trzeba było zarzucić – stwierdziła.

Obecnie tworzona jest specjalna aplikacja internetowa. Fundusz chce, aby szpitale same wpisywały tam leki i postępowania diagnostyczne. – Mamy nadzieję, że tą drogą uda się nam pozyskać potrzebne dane – powiedziała na IX Forum Rynku Zdrowia zastępca prezesa NFZ ds. finansowych.

Podczas sesji poświęconej polityce lekowej dyskutowano m.in.: o ocenie wprowadzanych oraz planowanych zmian w ustawie refundacyjnej, kryteriach refundacyjnych, instrumentach podziału ryzyka oraz rozwiązaniach w dziedzinie oceny lekowych technologii medycznych.

– Polska firma farmaceutyczna zapewnia 4300 miejsc pracy, współpracuje z polskimi naukowcami, inwestuje, a podczas negocjacji dowiedzieliśmy się, że nie jest rolą Komisji Ekonomicznej, aby udzielała preferencji polskim firmom – mówiła na IX Forum Rynku Zdrowia Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektor ds. Polityki Cenowej i Refundacji Polpharmy.

– Jesteśmy po II turze negocjacji, które zakończyły się negatywnie. Każda dalsza obniżka cen spowoduje obniżkę jakości, gorszą dostępność leku lub brak możliwości rozwoju firmy. Komisja nie bierze pod uwagę tego, że zarabiając na jednych lekach, możemy produkować te, które są starsze, nieopłacalne dla firmy, ale ważne dla pacjentów – dodała.

Misiewicz-Jagielak uważa, że dla producentów polskich, ale także zagranicznych, największym problemem wynikającym z ustawy refundacyjnej jest sposób negocjowania i ustalania cen leków.

– Druga bardzo ważna dla nas sprawa to sposób ustalania limitów. Problem polega na tym, że producenci nie zawsze są w stanie na bieżąco obliczać swoje ceny w przypadku zmieniających się limitów. Są w stanie to zrobić w ciągu dwóch miesięcy i pacjent niepotrzebnie w tym czasie dopłaca do leku. Jeśli nowelizacja Ustawy refundacyjnej wejdzie w życie, ten okres będzie jeszcze dłuższy – podkreśliła dyrektor Polpharmy.

Uczestnicy panelu dedykowanemu aparaturze i wyposażeniu w podmiotach leczniczych apelowali o zwiększenie nadzoru nad zakupem sprzętu medycznego i mówili o sile i słabościach grup zakupowych.

– Mamy problem z wykorzystaniem sprzętu medycznego, a zarazem kolejki do badań diagnostycznych są coraz dłuższe. To efekt bałaganu panującego w polityce zakupowej wyposażenia w podmiotach medycznych – mówił Marian Przylepa, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

– Kwestie rozmieszczenia i zakupu sprzętu nie są kontrolowane ani przez resort zdrowia, ani Agencję Oceny Technologii Medycznych, ani samorządy nadzorujące szpitale. W efekcie mamy problem z powstającymi nowoczesnymi pracowniami, które następnie nie wykorzystują swojego sprzętu, bo nie mają zakontraktowanych z NFZ odpowiednich świadczeń, albo limit na nie ogranicza możliwości jego wykorzystania do niewielkiego procenta – podkreślał Przylepa.

W opinii dyrektora sytuacja byłaby lepsza, gdyby udało się przyjąć regulacje dotyczące krajowej sieci szpitali. – Wtedy można na to nałożyć mapę sprzętów. Myślę, że również należałoby w nadzór nad planami zakupów sprzętu włączyć konsultantów wojewódzkich. Z pewnością zaangażowany powinien być też płatnik – mówił Marian Przylepa.

Dodał, że często zdarza się, że szpitale konsultują zakup aparatury z NFZ, który deklaruje możliwość finansowania świadczeń związanych z jego wykorzystaniem. Potem okazuje się, że placówka poniosła trud zakupu, a dane usługi jednak nie zostają zakontraktowane. Często też posiadanie danego sprzętu wymuszają wymogi płatnika, a nie zawsze oznacza to, że będzie ona faktycznie wykorzystany.

Żeby znaleźć środki na inwestycje w ochronie zdrowia kujawsko-pomorskie samorząd utworzył spółkę inwestycyjną. – Ta forma daje przewagę w trakcie negocjacji zakupowych z dostawcami, ale nie jest pozbawiona i ograniczeń – mówił Roger Hartwig, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera W Toruniu.

Zaletą tej formy jest konsolidacja zakupów. Dzięki efektowi skali udaje się osiągnąć zdecydowanie lepsze ceny w czasie negocjacji – podkreślał dyrektor. Sam dobór inwestycji realizowanych przez spółkę jest poprzedzony analizami potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa. To punkt wyjścia dla tworzenia odpowiednich podprojektów w ramach poszczególnych szpitali.

Minusem tej formy jest to, że zakupy są realizowane ze środków pozyskanych z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), co sprawia, że przyjęte na początku założenia trudno potem zmienić. – Mamy do czynienia z pewną sztywnością procedur i każda niewielka zmiana w ramach zakupów wymaga każdorazowych negocjacji z bankiem – podkreślał Roger Hartwig.

Na IX Forum Rynku Zdrowia nie zabrakło także dyskusji na temat eksperckiego projektu przebudowy systemu opieki zdrowotnej.

Przy Pracodawcach RP powołano grupę ekspertów „Akademia Zdrowia 2030″, których zadaniem było przedstawienie projektu zmian w systemie opieki zdrowotnej na kolejne lata. Wyniki ich pracy w ciągu miesiąca mają być przedłożone premierowi – mówił Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP w trakcie IX Kongresu Rynku Zdrowia.

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *