medications-257333_1920

Korzystne zmiany w ustawie refundacyjnej

Rząd zaproponował rozwiązania, które mają przede wszystkim zwiększyć dostępność leków dla pacjentów i zapewnić skuteczniejsze monitorowanie tej dostępności, a także ograniczyć możliwość wywozu leków z Polski w sytuacji ich braku w naszym kraju lub ograniczonej dostępności. Nowe regulacje zawarto w przyjętych przez rząd założeniach do projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia […]