milk-1385548_1920

Produkty mleczne – nie daj się oszukać!

W świetle przepisów, pojęcia „mleko” i „przetwory mleczne” odnoszą się do produktu uzyskanego z udoju krów. W przypadku mleka uzyskanego od innego zwierzęcia, w oznakowaniu takiego produktu lub jego przetworu powinna znaleźć się stosowna informacja o pochodzeniu np. mleko kozie. Mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi – „mleko spożywcze” – może być oferowane w różnych […]