monitor-1303205_1280

Polska elektrokardiologia: postęp, wyzwania i problemy

Liczba zabiegów przywracających właściwy rytm serca – m.in. ablacji i wszczepiania kardiowerterów-defibrylatorów – wzrosła w Polsce w ostatnich kilku latach prawie trzykrotnie. Problemem pozostaje wartość refundacji tych świadczeń, ograniczająca dostęp do nowoczesnych technologii. Tak mówili eksperci podczas debaty zorganizowanej przez miesięcznik Rynek Zdrowia i Sekcję Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podczas XXIV Wiosennej Konferencji POLSTIM […]